top of page

Sangundervisning

- med mening

 

Ofte har jeg oplevet sangteknik og generelt stemmebrug beskrevet og italesat på en ukonkret og diffus måde. Med udgangspunkt i kroppen og dens muskler, som skaber stemmens fysiske rammer og funktioner mener jeg, at sangteknik kan konkretiseres og på denne måde kan det tydeliggøres og blive mere håndterbart for eleven. Dette er for mig sangundervisning der giver mening.

Kroppen er i fokus, og kroppen skal skabe optimale forhold og forudsætninger for, at stemmen kan bevæge sig frit. Man kan tale om klangbilleder og abstrakte visueliseringer for stemmen, men hvis det kropslige fundament ikke er på plads og stærkt, så er det nærmest umuligt at arbejde med disse abstrakte forhold på en konstruktiv måde. For mig handler det om at gøre sangteknik og -undervisning så håndgribeligt som overhoved mulig. 

 

Alle mennesker og stemmer er forskellige, og derfor bliver hvert undervisningsforløb også nøje tilpasset og tilrettelagt til den enkelte elev, og det niveau de befinder sig på i samspil med elevens ambitioner. Der findes ingen skabeloner, der findes kun elevens udgangspunkt. 

 

"Efter ni års sang-undervisning med en anden teknik, kunne jeg efter få gange med Katrine mærke en forskel - hun anvender fysiske øvelser og metoder, som gav mig en helt ny kontakt til min krop og støtte og en større bevidsthed om hvordan jeg skulle bruge min krop for at få min stemme til at makke ret. Derudover var Katrine fantastisk til at få mig til at føle mig tryg, og udfordrede mig gang på gang ved af kaste mig ud i nye genrer og tonelejer."

- Kaya Toft Thejls 

 

Det jeg mener, der er drivkraften i god undervisning, både for elevens vedkommende, men lige så meget fra en undervisers synsvinkel, er den gensidige kærlighed til musikken. Det er den musikalske glæde som skaber hele det grundlag, som udgør undervisningsmuligheden. For at en elev skal kunne lære noget og udvikle sig, skal der være en vilje og ikke mindst en lyst til dette. Og alt det udspringer fra den gensidige kærlighed til musikken.

bottom of page